بخش اول-روزه تناوبی برای تازه کارها

از این مدل روزه با عنوان راز دیرینه و کهن سلامتی یاد می‌شود . دیرینه ‌و کهن از این جهت که در طول تاریخ بشریت بارها مورد امتحان قرار گرفته و رازگونه‌گیش هم اشاره دارد به این رفتار و شیوه زندگانی‌ای اثر بخش، که عملا بدست فراموشی سپرده شده است

ادامه